DANIEL RAY

Duurzaam ondernemen

Alle tassen van Daniel Ray worden geproduceerd in Azië. Onze productiefaciliteiten in China en India voldoen hierbij volledig aan de EU-vereisten. Wij zijn REACH gecertificeerd en qua arbeidsomstandigheden hanteren wij de BSCI-gedragscode.

REACH
REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Dit systeem betreft de voorschriften inzake chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden.

Bedrijven in de toeleveringsketen van chemische stoffen moeten risicobeheersmaatregelen treffen zoals gespecificeerd in de veiligheidsinformatiebladen.

BSCI
BSCI staat voor Business Social Compliance Initiative. BSCI is een gemeenschappelijke gedragscode die op alle sectoren en wereldwijd van toepassing is. Bedrijven die deze gedragscode hanteren zetten zich in voor betere arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens.

Samen met onze lokale inspecteurs waarborgen wij zo de kwaliteit en duurzaamheid van onze tassen en productieprocessen.